Comments
 • AT 09/01/2016 at 17:23

  Bộ này có romance ko mọi ng` ? :ho:

  • yuno 10/01/2016 at 16:34

   ko rõ nữa, trong tập đầu thì mình chưa thấy tí romance nào và tag trên myanimelist cũng chỉ để là “School”……

 • Post a comment

  Threaded commenting powered by interconnect/it code.