Photo Kano

Nội dung

Kazuya Maeda – chàng trai trung học với cái máy ảnh, sau đó “tách, tách, tách”, gái gái, yêu yêu, harem time

Thông tin

Tên: Photo Kano
Thể loại: Comedy, Ecchi, School, Romance
Số tập: 13
Ngày khởi chiếu: 05-04-2013

Staff

Trans: Ve
Edit: Rey
Kara Eff: Ớt-chan
Enc + Up: AS.Zunly

Download

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.