Dimension W

Nội dung

Năm 2072, vấn đề năng lượng toàn cầu được giải quyết bởi mạng lưới cảm ứng điện trường xuyên không giang, coils. Mạng lưới này lấy năng lượng từ một nguồn vô hạn. Đó là không gian W, một không gian tồn tại giữa 3 không gian X, Y và Z. Trong thế giới này, những coils bất hợp pháp có sức mạnh khiến cảnh sát cũng phải bó tay. Chống lại những coils đó là công việc của người thu thập coil-hating , Kyoma cùng đồng đội của anh là coil android Mira.

Thông tin

Tên: Dimension W
Thể loại: Sci-Fi, Seinen
Số tập: 12
Ngày khởi chiếu: 10/01/2016

Staff

Trans + Edit: Mao
Kara Eff: Ớt-chan
Enc + Up: Ji-sama

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.