Hello World (BD 1080)

Nội dung

Tại Kyoto vào năm 2027, Naomi Katagaki, một nam sinh trung học gặp một người tự xưng là Naomi từ 10 năm sau. Cùng nhau, họ phải thay đổi tương lai và cứu một người bạn cùng lớp, Ichigyou, người mà Naomi trẻ hơn bắt đầu hẹn hò sau ba tháng.

Thông tin

Tên: Hello world

Thể loại: Sci-Fi, Drama, Romance

Số tập: 01 Movie

Khởi chiếu: 20.9.2019

Staff

Trans: Quiz

 QC: Ji-sama

Kara Effect: Quiz + Ớt-chan

Encode + Upload: Ji-sama

Download

1080p: Google Drive

Comments
  • dang 23/01/2023 at 16:54

    phim dễ hiểu ghê

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.