Kobayashi-san Chi no Maid Dragon ss2 – Ep 12 (End)

Chúc mừng Kobayashi đã trúng giải đặc biệt :3

Ep12: Cuộc sống là sự thay đổi liên tục (Dừng lại và biết ơn nó cũng được)

1080p: Google drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.