Comments
 • gundamh 02/03/2015 at 21:12

  thank bác nhiều đang hóng từng ngày từng giờ chờ em nó về :hehe: :hehe:

 • MeoDen3387 03/03/2015 at 01:19

  sao không download được nhỉ :ha:

  • Ji-sama 03/03/2015 at 11:13

   Xem hướng dẫn down chưa :xoa:

   • MeoDen3387 04/03/2015 at 12:43

    lúc đấy nó báo nhiều lượt truy cập quá ko cho down :))

 • Shiki 04/03/2015 at 18:44

  1 thằng tu luyện xong tự bốc hỏa như thánh sống, thằng còn lại đầu hói mọc tóc :v

 • Post a comment

  Threaded commenting powered by interconnect/it code.