Fate/Extra Last Encore – Ep 01

Nội dung

Khi Fate extra chuyển thể sang anime :3

Thông tin

Tên: Fate/Extra Last Encore
Thể loại: Action, Magic, Fantasy
Số tập: ??
Khởi chiếu: 28.01.2018

Staff

Translator: Raven
Editor: Noob
Kara Effect + Timer: ?
Encoder + Uploader: Ji-sama

Download

Ep 01: Món quà ở tận cùng chốn địa ngục cổ xưa

720p: Google drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.