[Vietsub + Kara] Shortcake – Kashiwagi Yuki (Music Station) 130201

Staff

Translator: Cupid
Editor: Cupid
TypeSetter: GekiYuu48
Timer: GekiYuu48
Effector: GekiYuu48
Encoder: Shadow of Death

Một bản sub có khá nhiều kỉ niệm với mình cùng partner :3

Effect từng được viết 2 năm trước, giờ đây được sửa lại sẽ trông thế nào đây? ;))

Download

Comments
  • Kyuto Karen 13/07/2015 at 19:20

    – Arigatou mấy thím Đã làm sub nài :khoc:

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.