[Vietsub] AKBINGO! ep317 141202

317

Vì lần này khá là kết cái đại hội sáng tác tình ca cho nên mần sub luôn :3

các bản tình cả bất hủ được khai sinh như thế lào?

Sub cái này làm cho vui nên ko được chi tiết và kĩ lưỡng cho lắm :3 chưa kể còn thỉnh thoảng gõ nhầm wwwwww

Có gì các bạn ko thích hardsub thì có thể down softsub về tự sửa để xem :3

tiện thể nhắc các bạn là trước khi xem phần của Chiyori nên gg search xem kancho là trò gì đã nhé :3

Staff

Encoder: TokuBoy

Others: Cupid

Download

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.