Ajin 2nd – ep 01

Nội dung

Phần kế tiếp của series

Thông tin

Tên: Ajin 2nd Season

Thể loại: Action, Horror, Mystery, Seinen, Supernatural

Số tập: ?

Khởi chiếu: 8.10.2016

Staff

Trans: CR

Edit: Mao

Kara Effect + Timer: Ớt-chan

Enc: Thỏ

Ep01: Mọi thứ trở nên phiền phức rồi

720p: Google drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.