Zoids Wild – Ep 01

Nội dung

Tóm gọn là 1 phần khác về Zoid :v

Thông tin

Tên: Zoids Wild
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Mecha, Sci-Fi, Shounen
Số tập: ??
Khởi chiếu: 07.07.2018

Staff

Translator: Jin
Editor: Ji-sama
Kara Effect + Timer: ??
Encoder + Uploader: Ji-sama

Download

Ep 01: Giải phóng bản năng! Wild Liger

720p: Google drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.