Yu-gi-oh! VRAINS – Ep 001

Nội dung

Yuusaku đem hacktool đi đàn áp các Hiệp sĩ Hà Nội.

Thông tin

Tên: Yu-gi-oh! VRAINS

Thể loại: Action, Game, Fantasy, Shounen

Số tập: N/A

Khởi chiếu: 10.5.2017

Staff

Trans + Edit: Mao

Enc + Up: Ji-sama

Download

Ep1: Tên tôi là Playmaker

720p: Google drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.