Yami Shibai ss8 – Ep 01

Nội dung

Những mẫu chuyện ám kịch, không dành cho người yếu tim :v

Thông tin

Tựa eng: Yami Shibai season 8
Thể loại: Dementia, Horror, Supernatural
Số tập: ??
Khởi chiếu: 11.01.2021

Staff

Translator: Misa
Kara Effect + Timer: Ớt-chan
Encoder + Uploader: Ji-sama

Download

Ep 01: Trò chơi bỏ khăn

1080p: Google Drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.