Comments
 • Tear 28/12/2015 at 19:54

  Nhóm drop bộ này rồi à :'(

  • Ji-sama 28/12/2015 at 20:40

   Bạn làm bộ này hiện đang bận, bạn thông cảm :hihi:

 • Campione 27/06/2018 at 00:23

  Nhóm còn làm bộ này không vậy, đang hóng mong nhóm làm tiếp và nếu được thì làm luôn 6 special, thanks nhóm

 • Post a comment

  Threaded commenting powered by interconnect/it code.