Comments
 • Aleluda 30/08/2015 at 14:05

  Thanks sub team. Hi vọng nhóm sẽ dịch hết bộ này. Ủng hộ 2 tay 3 chân luôn :covu:

  • MrRat 31/08/2015 at 22:32

   Cảm ơn lời động viên cũng như ủng hộ của bạn, mình sẽ cố gắng không để drop bộ này :hihi:

 • Post a comment

  Threaded commenting powered by interconnect/it code.