Xin chào các bạn đến với nhà mới của trại mèo

Do vừa mới chuyển về nên hiện tại vẫn chưa có gì.

Chúng tớ sẽ sớm bổ sung 😀

Các bạn cần download thì vào 4rum kiếm hàng nhé :3

Comments
  • Ji-sama 16/09/2014 at 16:36

    Sao vắng thế này :khoc:

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.