Tatoeba Last Dungeon Mae no Mura no Shounen ga Joban no Machi de Kurasu Youna Monogatari – Ep 03

Ai thích bé này ko :3

Ep 03: Giả sử có người nói “Sẽ làm bất cứ gì cho bạn” nhưng bạn phải từ chối dù biết rằng nó không có ác ý

1080p: Google Drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.