Tomodachi Game – Ep 01

Nội dung

1 ngày nọ, Yuichi và bạn bè phát hiện đang nợ 20 triệu yên, và được mời đến một nơi để chơi game xóa nợ. Nhưng liệu trò chơi tình bạn này có giúp mọi chuyện giải quyết ổn thõa hay sẽ khiến những góc khuất trong tâm trí mỗi người lộ ra?

Continue reading “Tomodachi Game – Ep 01”