Tabi machi late show

Nội dung

Câu chuyện xoay quanh chủ đề chào tạm biệt và bắt đầu cuộc hành trình

Thông tin

Tên: Tabi Machi Late Show
Thể loại: Drama
Khởi chiếu: 08/01/2016

Staff

Translator + Editor: Cỏ-chan
Kara Effect: Ớt-chan
Encoder + Uploader: Ji-sama

Download

Ep 1: Google drive

Ep 2: Google drive

Ep 3: Google drive

Ep 4: Google drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.