Soul Buster – Ep 01

Nội dung

Trong giấc mơ, Son Shin phá vỡ phong ấn và xóa đi phần lịch sử thời Tam Quốc. Thế là cu cậu phải tìm cách khôi phục lại dòng lịch sử đó.

Thông tin

Tên: Soul Buster: Shousei Ran

Thể loại: Action, Samurai

Số tập: 12

Khởi chiếu: 4.10.2016

Staff

Trans + Edit: Mao

Kara Effect + Timer: Ớt-chan

Enc: Thỏ

Ep01: Ất

720p: Google drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.