Comments
 • Kim 12/01/2016 at 11:28

  :huhu:

 • Kim 12/01/2016 at 11:29

  chỗ này nhầm nặng rồi bác Yuno ơi
  http://i.imgur.com/7ZSb89S.png

  từ “theater” dc dùng với nghĩa này https://en.wikipedia.org/wiki/Theater_(warfare) chứ ko phải là “nhà hát” đâu -_-

  • Ji-sama 12/01/2016 at 16:17

   Đã fix trong file sub rời rồi nhé :hihi:

  • yuno 12/01/2016 at 21:08

   Cảm ơn bạn vì đã chỉ ra lỗi sai của mình :huhu: từ những ep sau mình sẽ cố không để mắc những lỗi nghiêm trọng như vậy nữa :phe:

 • Post a comment

  Threaded commenting powered by interconnect/it code.