Re:Creators – Ep 01

Nội dung

Nhân loại đã tạo ra rất nhiều cuốn truyện. Những cuốn truyện khơi dậy niềm đam mê và cảm xúc của người đọc. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu các nhân vật trong truyện có “ý thức”? Với họ, liệu chúng ta có phải Thượng Đế ban cho họ sự sống không? Thế giới của chúng ta đã thay đổi. Hãy trừng phạt theo cách của các vị thần. Trong Re: Creator, ai cũng là Thần Kiến Tạo (Creator).

Thông tin

Tên: Re:Creators

Thể loại: Action, Mecha

Số tập: 22

Khởi chiếu: 8.4.2017

Staff

Trans: Raven

Enc + Up: Ji-sama

Download

720p: Google drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.