Puchimasu! PETIT [email protected] [BD] (Ep 1 ->10)

Nội dung

Ngoại truyện của series THE [email protected] gồm những mẫu câu chuyện hài hước xung quanh các idol cùng những người bạn tí hon của họ.

Thông tin

Tên: Puchimasu! PETIT [email protected]

Thể loại: Comedy, Slice of Life

Số tập: 64 + 4 OVA

Khởi chiếu: 01/01/2013

Staff

Translator: Haruka

Edit: Giantd

Kara Effect + Timer: Ớt-chan

Encoder + Uploader: Haruka

Download

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.