Pokemon XY: Siêu ma thần O ánh sáng và Hoopa (BD 720)

Hoopa kawaii :3

Nội dung

Movie thứ 2 của series Pokemon xy

Thông tin

Tên: Pokemon movie 18
Thể loại: Adventure, Fantasy
Ngày khởi chiếu: 18/07/2015

Staff

Trans: Gian_td
Kara Eff: D.C + Ớt-chan
Edit + Enc + Up: Ji-sama

Download

Google Drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.