Pokemon XY: Chiếc kén hủy diệt và Diancie (BD 720)

Diancie moe :3

Nội dung

Nói ngắn gọn là movie tiếp theo của series pokemon :3

Thông tin

Tên: Pokemon movie 17
Thể loại: Adventure, Fantasy
Ngày khởi chiếu: 19/07/2014

Staff

Trans: Cỏ-chan
Kara Eff: Ớt-chan
Edit + Enc + Up: Ji-sama

Download

Google drive: Part 1Part 2Part 3Part 4Part 5

Mega: Part 1 Part 2Part 3Part 4Part 5

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.