Owari no Seraph ep 4 + 5 + 6

Anh có phải là Archer?
p/s: Rất xin lỗi vì mất tập trước mình ghi sai quân hàm của Guren, anh ấy có quân hàm trung tá chứ không phải trung úy.

Ep04: Ma cà rồng Mikaela

720p: Google drive

Ep05: Khế ước với Hắc Quỷ

720p: Google drive

Ep06: Gia đình mới

720p: Google drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.