Comments
 • kaizu 26/10/2015 at 08:17

  khi sàn đáp nổi giận thì sẽ phóng máy bay b52 chứ sao nữa :haha:

  • MrRat 26/10/2015 at 23:20

   B52 cũ rồi, giờ chơi tên lửa đạn đạo :dunghinh:

 • Post a comment

  Threaded commenting powered by interconnect/it code.