Nyanko Days – Ep 01

Nội dung

Phim kể về Tomoko và 3 bé mèo :3

Thông tin

Tên: Nyanko Days

Thể loại: Comedy, Slice of Life

Số tập: ?

Khởi chiếu: 8.1.2017

Staff

Trans: Quiz

Enc: Ji-sama

Ep01: “Chuyện của tớ và các bé mèo” đã xong

720p: Google drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.