New Game! – Ep 1 -> 3

Nội dung

Aoba Suzakase sau khi tốt nghiệp trung học đã vào làm tại một công ty game, và người đã sáng tác ra game mà cô yêu thích nhất cũng là tiền bối của cô tại công ty. Chuyện gì sẽ xảy ra khi họ làm chung với nhau, mời các bạn theo dõi

Thông tin

Tên: New Game!

Thể loại: Comedy, Slice of Life

Khởi chiếu: Jul 4, 2016

Staff

Trans: Quiz

Edit + Enc + Up: Yuno

Kara: D.C

Effect: Ớt-chan

Download

Ep 1: Cảm giác giống như mình thật sự bắt đầu công việc

720p: Google drive – Mega

Ep 2: Ra đây là cách uống của người lớn

720p: Google drive – Mega

Ep 3: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình trễ giờ làm?

720p: Google drive – Mega

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.