Nazotokine – Ep 09 -> 12

Thêm bộ nữa end :3

Ep 09: Âm thanh Trái đất tan vỡ

720p: Google drive

Ep 10: Q Stone tỏa sáng ư?!

720p: Google drive

Ep 11: Rắc rối đáng kinh ngạc cuối cùng!

720p: Google drive

Ep 12: Hả?! Chuyện gì xảy ra trong tập cuối vậy?

720p: Google drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.