Mieruko-chan – Ep 01

Nội dung

Khi bạn nhìn thấy thứ ko nên nhìn thấy, bạn sẽ làm gì?

Thông tin

Tựa eng: Mieruko-chan
Thể loại: Comedy, Horror, Supernatural
Số tập: 12
Khởi chiếu: 03.10.2021

Staff

Translator: Misa
Kara Effect + Timer: Ớt-chan
Encoder + Uploader: Ji-sama

Download

Ep 01: Bạn thấy chúng không?

1080p: Google Drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.