Komori-san wa Kotowarenai Ep 07 -> 10

Ep 07: Tim loạn nhịp nơi hồ bơi!

720p: Google driveMega

Ep 08: Mùa hè là mùa vui chơi!

720p: Google driveMega

Ep 09: Lễ hội vui buồn lẫn lộn!

720p: Google driveMega

Ep 10: Lựa chọn nghề nghiệp thật khó quá!

720p: Google driveMega

Comments
  • Smile 11/12/2015 at 09:11

    mấy bộ ngắn xem hay .nhưng ngắn :xoaydau:

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.