Kobayashi-san Chi no Maid Dragon – Ep 06, 07

Fan cuồng là đây :))

Ep06: Chuyến thăm nhà!

(Nhiều nhà quá thăm không hết)

720p: Google drive

Ep07: Chuẩn mực Mùa hè!

(Nhất định là mãn nhãn rồi)

720p: Google drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.