Kobayashi-san Chi no Maid Dragon – Ep 03 -> 05

Mừng page hồi sinh :3

Ep03: Bắt đầu cuộc sống mới!

(Dĩ nhiên là không suôn sẻ rồi)

720p: Google drive

Ep04: Kanna đi học!

(Cũng không hẳn là cần lắm)

720p: Google drive

Ep05: Bài học về thế giới thực của Tohru!

(Cô ấy nghĩ mình đã hiểu rõ nó rồi)

720p: Google drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.