Comments
  • Lyaa 01/01/2015 at 18:22

    tội Kana quá đến phút cuối em ý mới được anh main quan tâm tí thì đã nghẻo rồi. Từ đầu phim tới giờ em này để lại ấn tượng nhất: dù biết main đã có ghẹ nhưng vẫn quyết theo đuổi đến cùng, đúng kiểu ta thích… ấy thế mà cha tác giả bắt em chết sớm quá ~.~
    mùng 1mà toàn xem phải cảnh ko hay, vừa kết thúc 4 ep Zankyou no Terror với Kiseifu toàn die nhân vật ta thích :ha:

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.