High School DxD NEW (TV)

Nội dung

Tiếp nối ss1. vẫn là thánh Issei và dàn harem (có được bổ sung và chỉnh sửa) của mình

Thông tin

Tên: High School DxD NEW
Thể loại: Action, Shounen, Romance, Harem, Comedy, Demons, School, Ecchi
Số tập: 12
Ngày khởi chiếu: 07-07-2013

Staff

Trans: Nam
Edit: Thỏ
Kara Eff: Ớt-chan
Enc + Up: Thỏ

Download

P.S. Đây không phải là hàng BD, hàng BD sẽ có trong một tương lai “gần”

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.