Hibike! Euphonium ss2 – Ep 01

Nội dung

Phần 2 của bộ gái thổi kèn (aka BJ)

Thông tin

Tên: Hibike! Euphonium ss2 (Sound! Euphonium ss2)

Thể loại: Drama, Music, School

Khởi chiếu: Oct 6, 2016

Staff

Trans: Quiz

Edit: Sagi

Enc + Up: Ji-sama

Kara: D.C

Effect: Ớt-chan

Download

Ep 01: Tiếng kèn vang giữa hè

720p: Google drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.