Comments
 • shinichi 14/10/2015 at 00:01

  tem, bột này mong đợi nhất của mùa này :hihi:

 • Binh 14/10/2015 at 18:18

  Thank :covu:

 • dungeonshard 14/10/2015 at 22:12

  Mình nhớ raw Daisuki cao lắm cơ mà, sao bộ này chỉ có hơn 200mb cho phiên bản 720p vậy :fu:

  • xeko 14/10/2015 at 23:34

   Bạn cần dung lượng cao làm gì :dunghinh:

 • Post a comment

  Threaded commenting powered by interconnect/it code.