Comments
 • chan 06/10/2015 at 22:54

  tuyệt :covu:

 • shinichi 07/10/2015 at 00:19

  đây có lẽ là 1 trong những bộ hot mùa này :hehe:

 • Moon 07/10/2015 at 12:19

  M có thể liên hệ với bạn thế nào nhỉ , m thấy bạn đang dịch bộ gundam năm nay ,tính hỏi m có thể thương luong thử để chèn tên website m vô hem nhỉ ^^

 • Yup! 07/10/2015 at 18:54

  Bộ này ko có gái phỏng ?
  Hơi tiếc, toàn đực rựa đánh nhau :tuyet:

 • Post a comment

  Threaded commenting powered by interconnect/it code.