Comments
 • gungun89 20/03/2015 at 21:58

  :haha: may là anh Lucas thiếu tay không thì team ảnh còn ngậm hành sớm

  • Ji-sama 21/03/2015 at 00:00

   Nếu ban đầu 1 vs 1 thì có khi anh Wilf thua thật :haha:

 • Post a comment

  Threaded commenting powered by interconnect/it code.