Comments
 • av98 19/02/2015 at 07:30

  lập bài -> Dung hợp -> triệu hồi rồng trắng mắt xanh 3 đầu
  … lộn …. :ha:
  Hợp thể -> rồng xanh mắt đỏ 3 đầu
  Gào ú …. :hehe:

 • Mèo 19/02/2015 at 10:33

  Thanks!!! Chúc mừng năm mới :tuyet:

 • gundamh 19/02/2015 at 23:19

  hình như phiên bản càng đi xa với tính cổ điển của Gundam :ha: , nhưng nhìn mấy em fusion kích thích thiệt :covu:

 • wyvern 27/02/2015 at 12:21

  Khoái star winning zồi :quaytay:

 • Post a comment

  Threaded commenting powered by interconnect/it code.