Comments
 • Aoi No Exorcist 02/02/2015 at 19:19

  Tks mấy pác nhiều.. Hóng ep 16 thôi. =)) :hihi: :hihi:

 • gungun89 02/02/2015 at 20:18

  :tuyet: sao mà giống giải khu vực vậy , lần nào cũng kết thúc với 1 đấm

 • wyvern 03/02/2015 at 07:30

  Quá phê :covu: Trans-Am mà còn ko địch nổi Lightning nữa

 • Post a comment

  Threaded commenting powered by interconnect/it code.