Comments
 • Valbatos 08/12/2014 at 23:52

  :hihi: :hihi: :hihi: :hihi:

 • Keroro 09/12/2014 at 07:53

  Tập sau gấu bông lại tái xuất à :ha: tác giả không nghỉ ra con khác hay sao? :fu: thấy nhàm quá

 • tuongproce 09/12/2014 at 10:58

  Thứ 4 có ep mới rồi yeah yeah yeah :tuyet: :tuyet: :tuyet: :tuyet: :tuyet: :tuyet: :tuyet:

 • gungun89 09/12/2014 at 12:59

  Coi tới khúc đỉnh nhất tưởng sẽ kéo anh Reiji và chị Aila về :haha:
  Mà thằng Sei tạo ra con gunpla gì mà nguy hiểm vãi , người gunpla hợp nhất , con Build Burning mà banh không biết ku Sekai ra sao :quaytay:

  • Ji-sama 09/12/2014 at 21:44

   May mà tay con Burning gãy trước khi Sekai hợp thể, ko thì… :dunghinh:

 • wyvern 10/12/2014 at 11:53

  nóng bóc ra lửa luôn :hehe:

 • Post a comment

  Threaded commenting powered by interconnect/it code.