Comments
 • wyvern 16/11/2014 at 23:20

  Cú đấm thần thánh (có khi mạnh hơn Reiji) :v :v :v

  • Raijink 03/12/2014 at 15:12

   con của Reiji thì lấy éo gì chả mạnh =]]z

   • wyvern 05/12/2014 at 11:52

    Con gì mà con :v Reiji đã quay về đâu

 • Post a comment

  Threaded commenting powered by interconnect/it code.