Comments
 • xeko 20/10/2014 at 16:08

  Tem ep 2 :haha:
  À mà con đó ko nhớ tên, chỉ nhớ mặt thằng điều khiển con đó thôi :die:

 • Kira 18/12/2014 at 04:41

  Enact thì phải :hihi:

 • Post a comment

  Threaded commenting powered by interconnect/it code.