Comments
 • wyvern 14/10/2014 at 16:32

  Bóc tem :haha:

 • Yamato 15/10/2014 at 14:29

  Hay vỡi, Thks Nhóm Mới ep 1 mà khí thế đã nóng thế này :hoa:

 • xeko 15/10/2014 at 17:11

  1 phát ngay giữa ngực mà lòi ra 1 con mới là seo :dunghinh:

 • Mèo 16/10/2014 at 00:48

  :oc:

 • Post a comment

  Threaded commenting powered by interconnect/it code.