Gundam Build Fighters – Battlogue Ep 01

Nội dung

Nơi các thánh được hồi sinh và đấu với nhau :3

Thông tin

Tên: Gundam Build Fighters – Battlogue
Thể loại: Mecha, Shounen
Số tập: ??
Khởi chiếu: 04.08.2017

Staff

Translator: Ji-sama
Kara Effect + Timer: Ji-sama
Encoder + Uploader: Ji-sama

Download

Ep 01: AI Battlogue

720p: Google drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.