Girlish Number – Ep 01

Nội dung

Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Chitose Karasuma, một sinh viên đại học có hi vọng trở thành seiyuu nổi tiếng.

Thông tin

Tên: Gi(a)rlish Number

Thể loại: Slice of Life

Khởi chiếu: Oct 7, 2016

Staff

Trans: Quiz

Edit: Sagi

Enc + Up: Thỏ

Kara: D.C

Effect: Ớt-chan

Download

Ep 01: Chitose thờ ơ và ngành công nghiệp kỳ lạ

720p: Google drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.