Comments
 • Akihisa 08/04/2015 at 19:26

  Hay quá, các bạn nhanh thật, đã hốt xong ep 13 của UBW rồi ^^
  Gangbane !!! Nyaa-san… :covu:

 • Quan 09/04/2015 at 18:25

  sau bao lâu mong chờ cuối cùng đã có tiếp rồi, thank nhóm :3

 • Ji-sama 15/04/2015 at 17:01

  Update ver2 :haha:

 • Knight 05/05/2015 at 18:38

  Đại ca kiếm gỗ đã lên đường trở thành LATER :)) :nem:

 • Post a comment

  Threaded commenting powered by interconnect/it code.