Comments
 • Ẩn danh cực mạnh 04/09/2021 at 14:48

  Ad drop bộ này rồi à ?

  • MrRat 05/09/2021 at 21:38

   Hiện bộ này vẫn chưa ra ep tiếp theo chứ không phải bọn mình drop bộ này nha bạn

 • Post a comment

  Threaded commenting powered by interconnect/it code.